Άμπαλοι...

Κάτι νέο, φρέσκο, διαφορετικό...
(παρακαλώ να περάσει, δε βρίζω!)